W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy III brali udział w II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”, wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Realizacja projektu rozbudziła ciekawość literacką uczniów, rozwinęła aktywność czytelniczą, doskonaliła umiejętność czytania ze zrozumieniem, integrowała zespół klasowy, wzmocniła więzi ze środowiskiem przyrodniczym- rozwinęła poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.