Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.

Trzeba wielkości i ducha, aby pomagać bezinteresownie. 

Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale i do końca wyciągać przyjazna dłoń.

Za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną Naszej Szkole z całego serca dziękujemy. 

Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice

SP im. św. St. Kostki w Chałupkach Dębniańskich

1. Ks. Jan Szczepaniak

2. Kazimierz Kojder Firma TEXPOL

3. Rada Rodziców