Dzień Edukacji w naszej szkole obchodzili wszyscy pracownicy szkoły oraz jej uczniowie. Ubrani odświętnie wystąpili przed swoimi nauczycielami, pracowikami obsługi,  administracji oraz kolegami. Uczniowie w wierszach i piosenkach wyrazili swoją wdzięczność za czas im poświęcony, za cierpliwość oraz miłe słowa, którymi są witani każdego dnia po przyjściu do szkoły. Czerwone róże stały się symbolem tej wdzięczności. Uczniowie samorządu szkolnego w imieniu całej społeczności wręczali każdemu pracownikowi te wyjątkowe kwiaty. Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Lucyna Ładak dziękując wszystkim za pracę wykonywaną z wielkim zaangażowaniem i pasją.

W dniu 7 października 2021r. uczniowie kl. 4, 5 i 6 wraz z wychowawcami odbyli wyjazd do Leżajska. Nadrzędnym celem wycieczki było zapoznanie uczniów z historią najbliższej okolicy oraz kształtowanie poczucia więzi z ich "małą ojczyzną”. Wycieczkowicze odwiedzili Muzeum Ziemi Leżajskiej (tu wzięli udział w lekcji multimedialnej na temat: ”Dzieje Leżajska w starym dokumencie, rysunku i fotografii”) oraz muzeum klasztorne o.o. Bernardynów (obejrzenie bezcennych eksponatów, dzieł sztuki itp.). Zwieńczeniem wycieczki był seans filmowy w MCK pt. „Fatima”.

patron!

  IMG 20210928 195629

Tegoroczny Europejski Dzień Języków Obcych minął uczniom szybko i radośnie. Wszyscy są świadomi jak wielkie znaczenie ma  znajomość języków obcych we współczesnym świecie i chętnie brali udział w organizowanych w tym dniu wydarzeniach. Uczniowie  klas młodszych poszerzali swoja wiedzę na temat języków europejskich,  rozwiązywali quizy i brali udział w konkursach.  Klasa II i III  przygotowała prace plastyczne przedstawiające dlaczego warto uczyć się języków obcych. Wszystkie rysunki są bardzo ciekawe, barwne i estetyczne. Na lekcjach dzieci doskonale  bawiły się,  łącząc ruch z nauką języka, układały puzzle, dopasowywały słowa do obrazków, poznawały flagi państw europejskich. Uczniowie klasy I zaśpiewali piosenkę „Baby shark”.

Wszystkie lekcje językowe w klasach starszych w tym dniu zostały poświęcone grom i zabawom dotyczącym języków, geografii i kultury krajów Europy. Uczniowie tworzyli słowniki wielojęzykowe, zmagali się ze słówkami tzw. False Friends oraz konkursami wiedzy ogólnej przygotowanymi przez nauczycielki. Uczniowie klasy ósmej zaangażowali się w przeprowadzenie szkolnego konkursu, za co otrzymali punkty dodatnie z zachowania. Wszyscy uczniowie biorący udział w tym wydarzeniu częstowali sie cukierkami, natomiast zwycięzcy konkursów i zabaw otrzymali drobne upominki.

FILM klasa 1

Rok szkolny się zaczyna,
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem...

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą a następnie akademią w murach szkoły. Pełna nadziei, że nauka stacjonarna stanie się rzeczywistością, społeczność szkolna zgromadziła się na hali sportowej, zachowując konieczne normy sanitarne i procedury bezpieczeństwa. Młodzi artyści (uczniowie kl. 4-8) wspomnieli wierszem i piosenką 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej, powitali nowy rok szkolny a w szczególności naszych najmłodszych uczniów- klasę I, którą Pani Dyrektor, poprzez akt pasowania, włączyła w szeregi uczniów. 

Wszystkim życzymy dużo wytrwałości, zapału i radości z pracy i nauki na niwie szkolnej.