Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodnicząca : Ewelina Klin

Zastępca przewodniczącej: Marta Ogryzek

Sekretarz: Edyta Rączka

Skarbnik: Magdalena Lis