W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy III brali udział w II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”, wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Realizacja projektu rozbudziła ciekawość literacką uczniów, rozwinęła aktywność czytelniczą, doskonaliła umiejętność czytania ze zrozumieniem, integrowała zespół klasowy, wzmocniła więzi ze środowiskiem przyrodniczym- rozwinęła poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

IMG 20201026 105023W roku szkolnym 2020/21 uczniowie klasy III uczestniczyli w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki?”, w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie wykonywali proste doświadczenia i samodzielnie wyciągali wnioski. Rozwijali umiejętności związane z odbiorem i ekspresją muzyczną. Kształtowali kompetencje społeczne i emocjonalne. 

Tegoroczne  święta majowe obchodziliśmy inaczej niż zwykle. Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną, nie odbyła się uroczysta akademia. Spędziliśmy ten czas razem, a jednak w małych grupach. W upamiętnienie ważnych wydarzeń dla Polski włączyły się wszystkie oddziały przedszkolne oraz klasy I-III. Wychowawcy podczas zajęć omówili z uczniami treści związane z symbolami narodowymi oraz świętami: Świętem Pracy, Dniem Flagi, Rocznicą Uchwalenia Konstytucji. Dzieci przygotowały prace plastyczne w barwach narodowych. Wykonały chorągiewki, kotyliony, mapy  Polski. O godzinie 10.00 w salach został odśpiewany hymn. Uczniowie ubrani odświętnie, przedstawili krótką część artystyczną.

 Link do filmu

Znowu razem! Po wielu miesiącach zdalnej nauki uczniowie kl. VIII i IV wraz z wychowawcami nareszcie mogli się zintegrować w ramach rajdu rowerowego i pikniku w gospodarstwie agroturystycznym w Ubieszynie. Okazją do wyjazdu stał się Dzień Dziecka. Pobyt na świeżym powietrzu umożliwił nam gry i zabawy rekreacyjne oraz pieczenie kiełbasek. Jednak największą radość sprawiła wszystkim okazja wspólnego przebywania.

puchWzorem lat ubiegłych, uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w XII-tej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Celem akcji było wyjaśnienie i pokazanie dzieciom jak unikać zagrożeń i dbać o swoje bezpieczeństwo podczas codziennych aktywności – na drodze, podczas wycieczki, w domu, w szkole oraz w Internecie.
Uczniowie przypomnieli zasady ruchu drogowego, numery alarmowe, bezpieczne zachowania w domu, samochodzie, w szkole oraz w Internecie. Podczas zajęć dzieci nauczyły się udzielać pierwszej pomocy i układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
Po przeprowadzeniu wszystkich elementów programu, zdobytą przez dzieci wiedzę zweryfikował Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Nasze pierwszaki poradziły sobie z nim doskonale, za co otrzymały indywidualne dyplomy, a Szkoła uzyskała Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.
Pierwszakom życzymy, aby zdobyta podczas zajęć wiedza, zaowocowała w codziennym, bezpiecznym życiu.