Polskiej młodzieży Patronie

Święty Stanisławiesing

Wznosim do Ciebie swe dłonie,

modłów naszych chór.

Ty prowadź nas, przez trud i znój

Na Chrystusowy szlak.

Niech świeci nam wciąż przykład Twój,

Matki Królowej anielski znak.

W Hostię wpatrzony w pokorze

Święty Stanisławie,

W sercu wykuwasz ład Boży,

wielką Ducha moc.

Ty prowadź nas.....