Dnia 1 marca 2021 roku odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej. Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek i rozwijania umiejętności czytelniczych. Na początku uczniowie wysłuchali opowiadania Paulette Bourgeois pt. „Franklin czyta kolegom”. Następnie dowiedzieli się jak należy dbać o książki, a także zobaczyli jak wygląda i co się znajduje na karcie książki i karcie czytelnika. Pierwszoklasiści musieli również rozwiązać bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów bajek, baśni, legend i wierszy dla dzieci. Na koniec uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie, a następnie każdy pierwszoklasista został pasowany na czytelnika biblioteki szkolnej. Na pamiątkę tego wydarzenia, każdy uczeń otrzymał dyplom, zakładkę, słodką niespodziankę, oraz Wyprawkę Czytelniczą przygotowaną przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.