Klasa VI brała udział w ogólnopolskim projekcie „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?”, który realizowany był w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Była to kampania archeologiczna, poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów. Uczniowie podczas zajęć online poznali dokonania polskiej archeologii oraz jej wkład w budowę lokalnego dziedzictwa. Na zakończenie projektu uczniowie mogli sami spróbować jak wygląda praca archeologa opisując wybrane przez siebie zabytki.