Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. Z tej okazji w naszej szkole odbyły się konkursy i zabawy. Na korytarzu szkolnym pojawiły się plakaty z informacjami dotyczącymi języków na świecie, a drzwi każdej z sal opatrzone zostały kartkami z podstawowymi słowami przetłumaczonymi na kilka języków.  Uczniowie klas 4-8 wzięli udział w quizie, a zwycięzcy otrzymali drobne upominki. W czasie przerw policzki uczniów przybierały barwy flag różnych państw. 

Uczniowie młodszych klas również rozmawiali o tym, dlaczego warto uczyć się języków obcych.  Chętnie brali udział w quizach, grach językowych i konkursach, w których mogli sprawdzić swoją wiedzę.  Poznawali podstawowe zwroty w różnych językach europejskich, przygotowali flagi wybranych przez siebie krajów, podziwiali zabytki i atrakcje Londynu. Wszystkim aktywnościom towarzyszyła radość, śmiech i dobra zabawa.

Podstawowymi celami Europejskiego Dnia Języków są:

  1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.