Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Chałupkach Dębniańskich  informuje, że:

  1. W dniach 24.05-26.05.2022 r. odbędą się egzaminy klas VIII, w związku z tym klasy I-VII mają w tym czasie dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
  2. Uczniowie klasy VIII po napisaniu egzaminu otrzymają indywidualne hasła do systemu informatycznego (ZIU),w którym mogą sprawdzić swoje wyniki on-line w dniu 07.2022r. Natomiast dnia 07.07.2022r.  w godzinach 800 – 1000 w sekretariacie szkoły odbiorą swoje zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.
  3. Zakończyła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na nowy rok szkolny 2022/2023.
    Wszystkie Dzieci zapisane do oddziałów zostały przyjęte.
  1. W Szkole Podstawowej w Chałupkach Dębniańskich w okresie wakacyjnym dyżur w przedszkolu odbędzie się w miesiącu sierpniu . Zapisy proszę składać w sekretariacie szkoły do 22.06.2022 r.

Departament Kształcenia Ogólnego MEiN przekazał dwie broszury w wersji elektronicznej: “Dzieci w wirtualnej sieci” i “Nastolatki w wirtualnym tunelu”.

Publikacje opracowane zostały przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu.

Dzieci w wirtualnej sieci

Nastolatki w wirtualnym tunelu

Drodzy Rodzice, zachęcamy do obejrzenia konferencji i udziału w szkoleniu na temat „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?”.