Strona główna
Historia
Dokumenty
Nauczyciele
Uczniowie
Samorząd

Dokumentacja szkolna

Statut Szkoły

Klauzula informacyjna

Regulamin świetlicy szkolnej

Program wychowawczo profilaktyczny

Szkolny Program Antydyskryminacyjny

 

 

 Szkolny zestaw podręczników 

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019Karty zapisu dzieci do szkoły i przedszkola 


Karta zapisu dziecka do przedszkola

Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej

Karta zapisu dziecka do świetlicy

Wykonała: E.P. Chałupki Dębniańskie 2006-2018