Strona główna
Historia
Dokumenty
Nauczyciele
Uczniowie
Samorząd


Konkurs plastyczny ,,Zdrowo się odżywiam”

W dniach od 27 listopada do 10 grudnia 2018 r. odbył się konkurs plastyczny pod hasłem ,,Zdrowo się odżywiam”. Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie świadomości zdrowotnej, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci oraz umiejętności plastycznych. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej, umiejętność łączenia ze sobą różnych technik i ilość włożonej pracy. Laureaci konkursu otrzymali upominki rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
Eliza Stopyra- I miejsce
Julia Salwach – I miejsce
Oliwier Kula – II miejsce
Krzysztof Danak - II miejsce
Natalia Szczepek – III miejsce
Karol Boroń – III miejsce
(E.Heliniak, W.Baj)

więcej »
------------------------------------------------------------------

"Idę do szkoły"

W naszej szkole realizowany był program adaptacyjny dla uczniów klasy pierwszej ,, Idę do szkoły” ( wrzesień –listopad 2018). Celem programu było stworzenie atmosfery poczucia bezpieczeństwa, pozytywnego nastawienia do szkoły, radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz nabycie umiejętności znoszenia stresów i porażek. Rodzice uczniów aktywnie uczestniczyli w realizacji programu. Są świadomi form pomocy i wsparcia oferowanego przez naszą szkołę. Uważają, że program adaptacyjny w szkole jest potrzebny i pomógł dziecku w przystosowaniu się do nowej sytuacji. (W.Baj, E.Heliniak)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Jasełka 2018

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w dniu 21 grudnia 2018 r. uczniowie z klasy II, IV i VI zaprezentowali w naszej szkole Bożonarodzeniowe Jasełka. Wydarzenie to, zostało ubogacone wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek. Po jasełkach zostały rozdane dyplomy i słodkie upominki uczniom, którzy wzięli udział w szkolnym konkursie szopek bożonarodzeniowych. Na zakończenie Pani Dyrektor Lucyna Ładak złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Dekoracje do tej uroczystości przygotowała p. Elżbieta Popowicz i p. Ewelina Leboda. Natomiast przedstawienie przygotowała p. Elżbieta Wnęk. (Elżbieta Wnęk)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Konkurs plastyczno - językowy

W drugiej połowie grudnia 2018 r. odbył się międzyklasowy konkurs plastyczno - językowy na wykonanie najpiękniejszej kartki bożonarodzeniowej z życzeniami w języku angielskim. Konkurs miał na celu popularyzowanie nauki języka angielskiego, pobudzanie wrażliwości oraz kreatywności uczniów, a także kształtowanie wrażliwości na tradycje świąteczne. Konkurs był skierowany do uczniów klas I – III i cieszył się dużym zainteresowaniem, gdyż udział w nim wzięło 19 uczniów.
Wszystkie kartki zostały przygotowane bardzo starannie, przy użyciu rożnorodnych technik plastycznych. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy a spośród zgłoszonych prac wyłoniono następujących laureatów:
Julia Salwach kl. I
Martyna Kuras kl. II
Maja Maj kl. III
Serdeczne podziękowania dla wszystkich młodych artystów za ich zaangażowanie. ( Marta Matuszek)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Laszczyny - występ

Dnia 20 grudnia 2018 r. grupa uczniów naszej szkoły z klas VI - VIII pod kierunkiem p. Elżbiety Wnęk na zaproszenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Laszczynach, odwiedziła wychowanków Ośrodka, gdzie zaprezentowali kolędy i pastorałki podczas jasełek. Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie i wspólne śpiewanie kolęd, które sprawiło wszystkim obecnym wiele radości. (Elżbieta Wnęk)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Pomagamy innym

Zbiórka makulatury z przeznaczeniem na afrykańskie studnie, zbiórka pluszaków dla dzieci z Afryki, czy zbieranie kasztanów dla leśnych zwierząt to akcje szkolne, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły. W dniu 17.12.2018 r. odbyło się spotkanie, w ramach którego zostali nagrodzeni ci, którzy najbardziej zaangażowali się w wyżej wymienione akcje. Gościem specjalnym był leśniczy, p. Mariusz Pelc, który wręczył trzem uczniom nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Leżajsk oraz ciekawie opowiedział o wybranych ptakach. Wyżej wymienione akcje nie odbyłyby się oczywiście bez zaangażowania Rodziców, którym dziękujemy za pomoc w zbieraniu i transporcie. (Elżbieta Kluza, Elżbieta Popowicz)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Konkurs biblijny

5 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbył się Konkurs biblijny, do którego uczniowie przygotowywali się na podstawie Ewangelii wg św. Marka. Do konkursu przystąpiło 11 uczniów z klasy IV, V i VII. Pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Sołga z kl. IV, uzyskując 19 punktów na 21możliwych, drugie miejsce zdobyła Anna Malach z kl. VII uzyskując 18 punktów, trzecie miejsce uzyskała Emilia Jużyniec z kl. IV uzyskując 17 punktów. Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i mądrości życiowej. Konkurs przygotowała Elżbieta Wnęk.

więcej »
------------------------------------------------------------------

Kartki świąteczne


W pierwszych dniach Adwentu, grupa uczniów ze Szkolnego Koła CARITAS, przygotowała dla chorych i samotnych z naszej parafii kartki świąteczne z życzeniami oraz skromne upominki w postaci szopek bożonarodzeniowych. Prace były wykonane pod kierunkiem p. katechetki. (Elżbieta Wnęk)

więcej »
------------------------------------------------------------------
Strona: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Wykonała: E.P. Chałupki Dębniańskie 2006-2019