Strona główna
Historia
Dokumenty
Nauczyciele
Uczniowie
Samorząd


Wielkanoc

Grupa uczniów naszej szkoły, która zaangażowała się w działalność Szkolnego Koła Caritas, przygotowała kartki świąteczne i drobne upominki w formie kolorowych pisanek dla osób chorych i samotnych z terenu naszej parafii. (Elżbieta Wnęk)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

W dniu 13.03. 2018 uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Łącznie w konkursie brało udział 25 uczniów z SP w Chałupkach Dębniańskich, z SP w Przychojcu i ZS w Dębnie. Konkurs składał się z 35 pytań dotyczących ustroju politycznego, geografii, historii i kultury Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu.Laureatami konkursu zostali uczniowie z SP w Chałupkach Dębniańskich

• I miejsce – Liliana Bielecka
• II miejsce – Krzysztof Czerwonka
• III miejsce – Dominika Strug

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział, a zwycięzcom serdecznie gratuluję.(Marta Matuszek)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Warsztaty klas I-III

W dniu 6 marca 2018 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w warsztatach „Magiczne kryształy”. Program realizowany był w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez Gminę Leżajsk. Zajęcia prowadzone przez Panią trener miały na celu ochronę dzieci przed "nowoczesnymi" uzależnieniami: od telewizji, gier komputerowych i Internetu.
Podczas 3 – godzinnych zajęć uczniowie poznawali: możliwości twórczego spędzania czasu z rodziną i rówieśnikami; zapoznali się z zagrożeniami i korzyściami korzystania z Internet. Treści te przekazywane były poprzez aktywne metody pracy: drama, burza mózgów, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się oraz gra dydaktyczna. Dzieci uświadomiły sobie, jak dużo czasu spędzają przed telewizorem i komputerem.
Zajęcia prowadzone były w oparciu o bajkę „ Magiczne kryształy”. (Barbara Majkut)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Żołnierze Wyklęci

1 marca obchodzimy Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych – poświęcone pamięci bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy walczyli z bronią w ręku, jak i w inny sposób z narzuconym polskiemu społeczeństwu reżimowi komunistycznemu.
Z tej okazji w naszej szkole w klasach IV-VII odbył się konkurs poświęcony postaci Żołnierza Wyklętego – Rotmistrza Witolda Pileckiego. (Bożena Płachta, Ewelina Leboda)

I miejsce – Julia Baran
II miejsce – Dominika Strug
III miejsce – Jakub Salwach

więcej »
------------------------------------------------------------------

Szkolne Koło CARITAS

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Chałupkach Dębniańskich rozpoczęło swą działalność na mocy aktu powołania z dnia 27.02.2018 r. Opiekę nad kołem sprawuje pani Elżbieta Wnęk, a członkami koła mogą być uczniowie naszej szkoły. Uczniowie będą działać i pracować na rzecz potrzebujących uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców parafii, włączą się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz w organizowanie spotkań, nabożeństw religijnych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, będą brali udział w kwestach, zbiórkach, festynach i aukcjach.
"Celem Kół Caritasu jest upowszechnianie idei wolontariatu, a także wspieranie rodziców i pedagogów w prowadzeniu pracy wychowawczej na terenie szkoły i lokalnej społeczności. Szkolne Koła umacniają młodych w autentycznym przeżywaniu wiary, poprzez organizowanie i udział w różnych akcjach religijnych i charytatywnych. Są one również pierwszą pomocą dla parafii, o którą w każdej chwili może poprosić ks. Proboszcz."
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.przemysl.caritas.pl/ (Elżbieta Popowicz)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Pasowanie na czytelnika

16.02.2018 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste "Pasowanie na czytelnika" uczniów klasy pierwszej. Z tej okazji uczniowie klas młodszych i przedszkolaki obejrzeli przedstawienie pt. "Kopciuszek" przygotowane przez uczniów klasy VII. W czasie uroczystości uczniowie odpowiadali na różne zagadki ze znajomości bajek i baśni oraz zapoznali się z zasadami szanowania książek. Pierwszoklasiści pasowani na czytelnika biblioteki otrzymali pamiątkowe dyplomy, książeczki i słodycze. (Leboda E. Płachta B.)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Walentynki

W czwartek 16 lutego 2018 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste rozdanie kart walentynkowych. Od poniedziałku uczniowie składali wyrazy sympatii spisane na kartach do specjalnie przygotowanego pudła ustawionego na korytarzu. Pani Elżbieta Kluza zaczęła rozdawać karty, ale ich ogromna ilość sprawiła, że o pomoc poproszona została pani Barbara Majkut. Razem rozdały kartki szybko i sprawnie. Rekordziści otrzymali nawet po 8 kartek z wyrazami sympatii. (Elżbieta Popowicz)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Festiwal kolęd

Dnia 24 stycznia 2018 r. odbył się XV Festiwal Kolęd i Pastorałek w Wierzawicach. Tradycyjnie uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w tym wydarzeniu zajmując czołowe miejsca. Dwie uczennice naszej szkoły - Justyna Pająk z kl.IV i Julia Baran z kl. V zdobyły wyróżnienia. Zespół "Śpiewające Gwiazdki", który reprezentowali uczniowie kl.IV - VII zajął II miejsce, a zespół "Canta Rhei" I miejsce. Wszystkim uczniom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych osiągnięć artystycznych. Opiekunem wszystkich uczniów i zespoły przygotowała do Festiwalu p. Elżbieta Wnęk. (Elżbieta Wnęk)

więcej »
------------------------------------------------------------------
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Wykonała: E.P. Chałupki Dębniańskie 2006-2019