Strona główna
Historia
Dokumenty
Nauczyciele
Uczniowie
Samorząd


Misjonarz w naszej szkole

Dnia 17 kwietnia 2018 r. w naszej szkole gościliśmy o. Zdzisława Grada, który od 25 lat jest misjonarzem na Madagaskarze. Jego życie na misjach, jest dla nas świadectwem Boga żywego i działającego przez prosty przykład miłości do każdego człowieka, a szczególnie do dzieci. O. Zdzisław zaprezentował fragmenty bogatych zbiorów zdjęć i filmów z miejsc gdzie posługuje wśród plemion Madagaskaru. Dzieci były zafascynowane przedstawionymi obrazami i mogły się przekonać, że w naszej szkole mają wspaniałe warunki do nauki wobec tych problemów z jakimi borykają się dzieci na Madagaskarze. Jest to również wezwanie do pomocy misjom i modlitwy za tych, którzy wyjeżdżają na misje jak np. o. Zdzisław. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie podziękowali wspaniałemu misjonarzowi jego odwagi w głoszeniu Słowa Bożego i zaśpiewali piosenkę „Życzymy, życzymy”. Mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mogli się spotkać z o. Zdzisławem podczas jego kolejnego urlopu w Polsce. Spotkanie zostało przygotowane przez p. katechetkę Elżbietę Wnęk. (Elżbieta Wnęk)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Rocznica JPII

Dnia 6 kwietnia 2018r. obchodziliśmy 13 rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca a jednocześnie IV rocznicę jego kanonizacji. Uczniowie kl. VII pod kierunkiem p. Bożeny Płachta przygotowali program słowno muzyczny poświęcony naszemu Wielkiemu Papieżowi. Na zakończenie wszyscy obejrzeli fragmenty filmu, na którym mogliśmy zobaczyć oryginalne zdjęcia z wyboru Papieża, zamachu z 13 maja 1981r., oraz ostatnie Jego dni na Watykanie i pogrzeb. Na zakończenie wszyscy włączyli się w pieśń pt. „W ciszy Niepokalanej”. (Elżbieta Wnęk)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Konkurs palm i pisanek

Dnia 25 marca 2018 r. zakończył się Szkolny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu pięknych pomysłów i pracowitości. Dlatego wszystkie prace zostały nagrodzone, a uczniowie otrzymali dyplomy. Konkurs został przygotowany przez p. Elżbietę Wnęk

więcej »
------------------------------------------------------------------

POWITANIE WIOSNY

Pierwszy dzień wiosny to tradycyjnie w naszej szkole dzień wolny od ciężkiej pracy i nauki. Spędzamy go razem z wychowawcami w swoich klasach, uczestnicząc w różnych zabawach i konkursach zaproponowanych przez Samorząd Uczniowski oraz samych uczniów. W tym roku bawiliśmy się zdrowo i kolorowo. Każda klasa wylosowała kolor i w tym kolorze ozdobiła swoją salę. Kolor był również motywem przewodnim do zrobienia pysznych wiosennych sałatek oraz kanapek. Kolejnym etapem zabawy był konkurs na najpiękniejszą "panią wiosnę". Każda klasa wybrała swojego reprezentanta do konkursu i pięknie go przebrała. Konkurs odbył się na sali gimnastycznej, gdzie miało również miejsce rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą salę oraz prezentacja informacji i piosenek przygotowanych przez klasy o walorach owoców i warzyw. (Elżbieta Popowicz)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Wielkanoc

Grupa uczniów naszej szkoły, która zaangażowała się w działalność Szkolnego Koła Caritas, przygotowała kartki świąteczne i drobne upominki w formie kolorowych pisanek dla osób chorych i samotnych z terenu naszej parafii. (Elżbieta Wnęk)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Warsztaty klas I-III

W dniu 6 marca 2018 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w warsztatach „Magiczne kryształy”. Program realizowany był w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez Gminę Leżajsk. Zajęcia prowadzone przez Panią trener miały na celu ochronę dzieci przed "nowoczesnymi" uzależnieniami: od telewizji, gier komputerowych i Internetu.
Podczas 3 – godzinnych zajęć uczniowie poznawali: możliwości twórczego spędzania czasu z rodziną i rówieśnikami; zapoznali się z zagrożeniami i korzyściami korzystania z Internet. Treści te przekazywane były poprzez aktywne metody pracy: drama, burza mózgów, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się oraz gra dydaktyczna. Dzieci uświadomiły sobie, jak dużo czasu spędzają przed telewizorem i komputerem.
Zajęcia prowadzone były w oparciu o bajkę „ Magiczne kryształy”. (Barbara Majkut)

więcej »
------------------------------------------------------------------

Żołnierze Wyklęci

1 marca obchodzimy Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych – poświęcone pamięci bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy walczyli z bronią w ręku, jak i w inny sposób z narzuconym polskiemu społeczeństwu reżimowi komunistycznemu.
Z tej okazji w naszej szkole w klasach IV-VII odbył się konkurs poświęcony postaci Żołnierza Wyklętego – Rotmistrza Witolda Pileckiego. (Bożena Płachta, Ewelina Leboda)

I miejsce – Julia Baran
II miejsce – Dominika Strug
III miejsce – Jakub Salwach

więcej »
------------------------------------------------------------------

Szkolne Koło CARITAS

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Chałupkach Dębniańskich rozpoczęło swą działalność na mocy aktu powołania z dnia 27.02.2018 r. Opiekę nad kołem sprawuje pani Elżbieta Wnęk, a członkami koła mogą być uczniowie naszej szkoły. Uczniowie będą działać i pracować na rzecz potrzebujących uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców parafii, włączą się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz w organizowanie spotkań, nabożeństw religijnych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, będą brali udział w kwestach, zbiórkach, festynach i aukcjach.
"Celem Kół Caritasu jest upowszechnianie idei wolontariatu, a także wspieranie rodziców i pedagogów w prowadzeniu pracy wychowawczej na terenie szkoły i lokalnej społeczności. Szkolne Koła umacniają młodych w autentycznym przeżywaniu wiary, poprzez organizowanie i udział w różnych akcjach religijnych i charytatywnych. Są one również pierwszą pomocą dla parafii, o którą w każdej chwili może poprosić ks. Proboszcz."
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.przemysl.caritas.pl/ (Elżbieta Popowicz)

więcej »
------------------------------------------------------------------
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Wykonała: E.P. Chałupki Dębniańskie 2006-2018