Strona główna
Historia
Dokumenty
Nauczyciele
Uczniowie
Samorząd

Szkolne Koło CARITAS

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Chałupkach Dębniańskich rozpoczęło swą działalność na mocy aktu powołania z dnia 27.02.2018 r. Opiekę nad kołem sprawuje pani Elżbieta Wnęk, a członkami koła mogą być uczniowie naszej szkoły. Uczniowie będą działać i pracować na rzecz potrzebujących uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców parafii, włączą się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz w organizowanie spotkań, nabożeństw religijnych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, będą brali udział w kwestach, zbiórkach, festynach i aukcjach.
"Celem Kół Caritasu jest upowszechnianie idei wolontariatu, a także wspieranie rodziców i pedagogów w prowadzeniu pracy wychowawczej na terenie szkoły i lokalnej społeczności. Szkolne Koła umacniają młodych w autentycznym przeżywaniu wiary, poprzez organizowanie i udział w różnych akcjach religijnych i charytatywnych. Są one również pierwszą pomocą dla parafii, o którą w każdej chwili może poprosić ks. Proboszcz."
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.przemysl.caritas.pl/ (Elżbieta Popowicz)

« powrót

 
Wykonała: E.P. Chałupki Dębniańskie 2006-2018